Kinderen met een leerstoornis hebben het moeilijk met schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Er zijn bepaalde maatregelen nodig  om deze kinderen te ondersteunen in de schoolse context. Daarom is overleg tussen de school en de logopedist heel belangrijk.

Er zijn drie stoornissen te onderscheiden.

  • Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen. Personen met dyslexie hebben het moeilijk met het juist lezen van woorden, vooral met onregelmatige, complexe en lange woorden. We zien dan dat kinderen met dyslexie eerder spellend of radend lezen.
  • Wanneer iemand problemen heeft met schrijven, spreken we van dysorthografie.
  • Dyscalculie is een leerstoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het vlot/juist oproepen van rekenfeiten en/of het vlot/juist toepassen van rekenprocedures.